Schade melden

Direct online schade melden

Heeft u schade?  Klik dan hieronder op de knop ‘schade melden’ om uw schade te melden via onze digitale schadeformulieren. U kunt gebruik maken van de volgende rubrieken:

  • Aansprakelijkheidsschade
  • Caravanschade
  • Inboedelschade
  • Motorrijtuigen bij eenzijdige schade (verkeersschade zonder andere betrokkenen)
  • Opstalschade
  • Pleziervaartuigenschade (bootschade)
  • Reisschade

Wilt u een andere schade melden, neem dan rechtstreeks contact op met uw verzekeringsadviseur. Gebruik voor het melden van een andere verkeersschade het schadeformulier verkeer. Uw verzekeringsadviseur kan alle schademeldingen verwerken via onze backoffice. Het Nederlands Volmachtbedrijf neemt niet rechtstreeks schademeldingen, wijzigingen of vragen over uw schadeverzekering in behandeling.

U heeft autoschade, wat nu? Hieronder vindt u informatie over autoschades:

> U heeft inbraak/diefstalschade? Wat nu?
> U heeft ruitschade? Wat nu?
> U bent alleen wettelijk aansprakelijk (WA) verzekerd? Wat nu?


Heeft u een juridische vraag of overweegt u een zaak te melden?

(Raadpleeg uw polis of uw polisvoorwaarden welke rechtsbijstandverzekering u heeft).

Lancyr Rechtsbijstandverzekering

De Lancyr Juridische Helpdesk is bereikbaar op 088-0204561
Maandag t/m donderdag     08.00 – 20.00 uur
Vrijdag                                     08.00 – 18:00 uur
Zaterdag                                  12.00 – 16:00 uur

De Lancyr juridische helpdesk wordt bemand door onafhankelijke, deskundige medewerkers die u kunnen helpen bij het bepalen van uw juridische positie, bij het beoordelen van de haalbaarheid van uw kwestie en bij het geven van advies over een eventuele vervolg actie.

ARAG Rechtsbijstandverzekering

Telefoonnummer: 033-4342342.

DAS Rechtsbijstandverzekering

Telefoonnummer: 020-6518888.


Vragen over de polisvoorwaarden?

Bekijk de verzekeringskaarten van onze volmachten en ons huismerk Lancyr voor een beknopte en overzichtelijke weergave van de polisvoorwaarden.