Polisvoorwaarden


Bij het afsluiten van een verzekering is het belangrijk dat u niet alleen op de prijs, maar ook op de polisvoorwaarden let.
Op deze pagina vindt u de polisvoorwaarden van onze volmacht verzekeringsmaatschappijen.
Als u op het logo van één van de onderstaande verzekeraars klikt krijgt u een overzicht met de polisvoorwaarden van die verzekeraar.

Op uw polisblad staan de polisvoorwaarden vermeld die van toepassing zijn. Het polisblad is leidend en verwijst naar de verzekeringsvoorwaarden. Verzekeringsclausules gelden uitsluitend als daar op het polisblad naar verwezen wordt.


Logo_ARAG                               logo-asr                  Logo_Avero           Logo_DAS   Logo_DeltaLloyd    Logo_DMI   Logo_Elips    logo_europeesche          Logo_Lancyr       Logo_NN     Logo_Reaal