Fraudebeleid

Verzekeren is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Het Nederlands Volmachtbedrijf B.V., hierna te noemen HNVB, heeft vertrouwen in haar klanten.
Toch zijn er helaas mensen die dit vertrouwen beschamen. Bijvoorbeeld mensen die bij een schade
meer claimen dan werkelijk het geval is, die liegen over de oorzaak of die bewust een nota vervalsen.
Fraude verhoogt de druk op de premies. Dat is niet alleen merkbaar voor die frauderende klant, maar
vooral voor het overgrote deel van onze klanten: mensen die nooit frauderen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bij HNVB staat de klant centraal. Dat betekent dat HNVB vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
misstanden wil aanpakken, zodat de producten voor onze klanten betaalbaar blijven. HNVB neemt daarom
voorzorgsmaatregelen om verzekeringsfraude te voorkomen en te beheersen.

Fraudeprotocol

Ook vanuit het Verbond van Verzekeraars wordt fraude actief aangepakt. HNVB volgt het fraudeprotocol
van het Verbond van Verzekeraars. Hiermee verplicht HNVB zich een actief beleid te voeren om fraude
te voorkomen.

Fraudebeleid van HNVB

De medewerkers van HNVB pakken signalen van fraude of misbruik actief op. Voorbeelden van fraude zijn:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie
 • Liegen over de oorzaak
 • Het veranderen van bedragen op nota’s of facturen
 • Meer claimen dan de echte schade
 • Een afgewezen schade nogmaals claimen

Opsporing fraude

Bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van schadeclaims voeren wij een aantal
controles uit. Daarbij kan het soms noodzakelijk zijn om nader onderzoek te doen. Hierbij moeten wij
ons houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van fraude.Wanneer wij vermoeden dat er sprake
is van fraude informeren wij de betreffende verzekeraar. Zij zullen het onderzoek dan overnemen.

Maatregelen bij fraude

Is er sprake van fraude, dan wordt er volgens de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars en afspraken
hierover met het Openbaar Ministerie, in principe aangifte gedaan bij de politie. Wanneer fraude is vastgesteld
worden fraudeurs geregistreerd in de interne en externe databanken.

Is er sprake is van fraude, dan nemen wij een aantal maatregelen, zoals:

 • De schade wordt niet vergoed of – als er betaald is – teruggevorderd
 • Opzegging van de verzekering. Dat kan ook gelden voor andere verzekeringen die bij ons lopen.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst
 • De verzekeraar plaatst de fraudeur op een interne incidentenlijst
 • We melden fraude aan bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit register
  wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld
  in het protocol incidentwaarschuwingssysteem financiele instellingen
 • Aangifte bij de politie