Suggestie of klacht

Wij staan altijd open voor suggesties om te verbeteren. Het continue verbeteren van onze dienstverlening vinden wij namelijk heel erg belangrijk, dus uw mening is ons veel waard.

Wanneer u een klacht heeft over onze dienstverlening vinden wij dat uiteraard zeer vervelend voor u. Wij proberen er alles aan te doen om uw klacht te verhelpen.

U kunt uw suggestie(s) of klacht(en) doorgeven via e-mail. Ook is het mogelijk uw suggestie of klacht per brief te sturen naar:

Het Nederlands Volmachtbedrijf
t.a.v. klachtenafhandeling
Postbus 167
5000 AD Tilburg

 

Welke gegevens hebben wij van u nodig als u een klacht wilt doorgeven?

Om uw klacht op de juiste manier in behandeling te nemen, hebben wij de volgende gegevens van uw nodig:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • polisnummer
  • soort product
  • omschrijving van de klacht

Wanneer kunt u antwoord verwachten?

U ontvangt binnen zeven werkdagen een bevestiging. De inhoudelijke behandeling van de klacht wordt binnen 14 werkdagen afgerond, u ontvangt binnen 14 werkdagen een schriftelijke motivering van het ingenomen standpunt.

Wat zijn de vervolgstappen?

Binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie heeft gekregen van Het Nederlands Volmachtbedrijf, kan u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Financiële Dienstverlening. De ombudsman maakt deel uit van het Kifid en bemiddelt tussen partijen.

Indien het geschil niet door bemiddeling van de Ombudsman tot een bevredigende oplossing is gebracht, is het mogelijk om binnen drie maanden na het advies van Ombudsman, de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie van het Kifid. Uitzonderingen daargelaten, moet dan wel meer dan € 100,- in het geding zijn. De Geschillencommissie doet meestal een bindende uitspraak voor beide partijen. De behandeling van de klacht door de Geschillencommissie kost € 50,- en als het Kifid de klacht ongegrond heeft bevonden, zijn de kosten € 100,-.

Accepteert aanklager de beslissing van de Geschillencommissie niet, dan kan de klacht onder voorwaarden bij de laatste instantie van het Kifid, de Commissie van Beroep, worden ingediend. Meer informatie staat op www.kifid.nl.

Contactgegevens van Kifid

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
Telefoon: (070) 333 89 99
Internet  : www.kifid.nl

Het aansluitnummer van Het Nederlands Volmachtbedrijf bij Kifid  is 300.006252.

Bekijk ook de folder van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ‘Een financiële klacht? Weet wat je kunt doen’.