Schade melden

Direct online schade melden

Heeft u schade? Klik dan hieronder op de knop ‘schade melden’ om uw schade te melden via onze digitale schadeformulieren. U kunt gebruik maken van de volgende rubrieken:


Tweezijdige verkeersschade melden?

Download voor auto-, motor- of bromfietsschades, met maximaal twee voertuigen en een Nederlands kenteken, via onderstaande buttons de verkeersschade app. Meer informatie over het gebruik van de app vindt u hier op onze website.

google-play-en-196x58
app-store-en-196x58
Gebruik het oude schadeformulier voor verkeersschades of neem contact op met uw tussenpersoon voor alle overige schades. Zij helpen u verder. Het Nederlands Volmachtbedrijf neemt niet rechtstreeks schademeldingen, wijzigingen of vragen over uw schadeverzekering in behandeling.

Meer informatie over schadebehandeling?

Op onze infokaart schade staat uitgelegd hoe een schadebehandeling werkt. Download de infokaart hier.

Alarmnummers

Heeft u met spoed hulp nodig buiten kantoortijden of in de weekenden, bijvoorbeeld wanneer u met pech langs de kant van de weg staat of uw woning in brand staat? Download dan hier de lijst met alarmnummers.

Vragen over dekkingen?

Bekijk de verzekeringskaarten van onze volmachten en ons huismerk Lancyr voor een verkorte en overzichtelijke weergave van de polisvoorwaarden. Wilt u precies weten wat wel en niet gedekt is? Bekijk dan hier de volledige polisvoorwaarden.

Overzicht dekkingen autoverzekeringen

In onderstaand schema ziet u globaal waarvoor u verzekerd bent met een WA dekking, WA+ Beperkt Casco dekking of een WA + Casco dekking.
Download hier de polisvoorwaarden van al onze volmachten voor een volledig overzicht van wat wél en wat niét gedekt is.

 

WA

WA Beperkt Casco

WA +Casco(All Risk)

Schade aan anderen, door uw auto

Letsel aan andere, door uw auto

24 uur per dag hulp bij ongelukken, ook in het buitenland

Schade door rook en brand

X

Schade door storm, regen, hagel of dieren op de weg

X

Schade aan uw auto door diefstal, joyriding of inbraak

X

Barsten, sterretjes of putjes in uw autoruit

(kijk in de voorwaarden voor de reparateur)

X

Schade aan uw eigen auto, door uzelf veroorzaakt

X X

Lancyr Schadeherstelnetwerk

Lancyr autoverzekeringen

Het Nederlands Volmachtbedrijf en Lancyr Verzekeringen bieden de Lancyr autoverzekeringen online aan via de aangesloten advies- en bemiddelingskantoren. Zij zijn de productontwikkelaars en daarmee verantwoordelijk voor het verzekeringsproduct. De Lancyr autoverzekering kenmerkt zich door een zeer scherpe prijsstelling en uitstekende verzekeringsvoorwaarden. Wat voor ons net zo belangrijk is, dat is de service die geboden wordt als er onverhoopt schade ontstaat.

Service

De kwaliteit en de beschikbaarheid van de aanvullende diensten en service, zoals bijvoorbeeld de vervangende auto bij schade, de haal- en brengservice van de auto voor de schadereparatie, zijn belangrijk voor ons. Daarom maken wij strikte aanvullende afspraken met schadeherstelbedrijven om de afgesproken service aan te bieden. Deze staan los van de minimale kwaliteitseisen die wij stellen aan de uitgevoerde herstel- en reparatiewerkzaamheden.

Premie en schade

De jaarlijkse premie van de Lancyr autoverzekering wordt mede bepaald door de schades die wij elk jaar vergoeden. De kosten van schadereparaties maken daardoor een belangrijk deel van de premie uit.

Prijs en kwaliteit van schadeherstel

Voor alle schadereparaties eisen wij een minimale kwaliteit die voldoet aan de Focwa-eisen. Daarmee zorgen we ervoor dat schadeherstel op vakkundige wijze plaatsvindt en dat u veilig met uw auto weer de weg op kunt. De meeste schadeherstelbedrijven voldoen aan deze eisen, maar er zijn natuurlijk verschillen tussen deze bedrijven. Voor het Lancyr schadeherstelnetwerk stellen wij aanvullende eisen aan de herstelbedrijven die worden toegelaten tot het Lancyr schadeherstelnetwerk. Die eisen zijn vastgelegd in samenwerkingsafspraken en de herstelbedrijven worden gecontroleerd op het voldoen aan die eisen.

Wat betekent dat voor u?

Voor u als klant met een Lancyr autoverzekering vinden wij dat duidelijke afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk blijkt dat niet altijd de dienstverlening en service wordt geboden waar u op mag rekenen. Het is heel vervelend als u uw auto voor een schadereparatie moet missen en dat vervolgens er geen vervangende auto of, als u dat wil, een fiets klaar staat. Ook lange wachttijden voor het maken van een afspraak voor een reparatie of lange doorlooptijden voordat uw auto weer afgeleverd kan worden, zijn vaak ergernissen.

Wij hebben voor al deze situaties de afspraken, de termijnen en de dienstverlening vastgelegd in een service-overeenkomst met de aangesloten schadehersteller. Daardoor kunt u rekenen op de kwaliteit en de service die u mag verwachten. Deze afspraken zijn transparant en u kunt ze ook inzien als u twijfelt of afspraken worden nagekomen.

Lancyr schadeherstelnetwerk: netwerk- en samenwerkingspartners

Bij calamiteiten en spoed buiten de normale kantoortijden

Lancyr Alarmcentrale

Voor elke calamiteit of hulp in noodsituaties thuis, onderweg of tijdens vakantie- of zakenreis: 088-0204523

Lancyr Spoedservice Wonen

Voor spoedeisende hulp of nood in en om de woning 088-0204524

Schadeherstelbedrijven

Lancyr Personenautoverzekering particulier

Autoruiten, reparatie of vervanging
Herstelbedrijf Ruitreparatie Ruitvervanging
Lancyr schadeherstelnetwerk € 0,00 € 0,00
GlasGarant € 0,00 € 595,00
Overige € 595,00 € 595,00

Als er wordt gekozen voor ruitvervanging vindt er altijd expertise plaats.
Bij ruitvervanging door een niet bij Lancyr schadeherstelnetwerk of GlasGarant aangesloten hersteller vind altijd expertise plaats. Het door de onafhankelijke schade expert vastgestelde bedrag is het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd, onder aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico. Het meerdere blijft voor eigen rekening.

Carrosserie en overig schadeherstel
Herstelbedrijf Schadeherstel
Lancyr schadeherstelnetwerk € 0,00
SchadeGarant € 595,00
Overige € 595,00